Sahakari Akhabar

सहकारीको निक्षेप र ऋण असुली घट्दा आन्तरिक राजश्वमा प्रभाव

सहकारीको निक्षेप र ऋण असुली घट्दा आन्तरिक राजश्वमा प्रभाव :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले सहकारीको निक्षेप र ऋण असुली घट्दा आन्तरिक राजश्वमा प्रभाव परेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ को बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीहरुको निक्षेप घट्नुका साथै ऋण असुली कमजोर हुँदै जानुका कारण आयकर प्राप्तिको अनुमानका तुलनामा संकलन न्यून भएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा.महतले आर्थिक कारोवारमा आएको सुस्तता, घरजग्गा र सेयर कारोवारमा अझैपनि अपेक्षित रूपमा सुधार आउन नसक्नु, व्यावसायिक निकायहरूको भूक्तानीमा भएको करकट्टी समय मै दाखिला गर्न गराउन नसकिनु राजस्व प्राप्तीको अनुमानका तुलनामा सङ्कलन न्यून हुनाको प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी करदाताको नन् फाईलर, बक्यौता तथा वेरुजु फछ्यौट र सो असुल उपर गर्ने कार्यको प्रभावकारिता कमजोर रहनु, कर निर्धारण उपर करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकन लगायत न्यायिक निकायमा पुनरावेदनमा गई निर्धारित कर रकम दाखिला नहुनुलाई पनि कारण बताएका हुन् ।

त्यसैगरी बजार अनुगमन र विलिङ अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नु, कर परीक्षण र अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसक्नु, संघ र स्थानीय सरकारको बीचमा कतिपय कर सङ्कलनको विषयमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, बैङ्कहरूको वचत बढ्दै गएअनुरूप लगानी वढ्न नसक्नु, बैङ्क व्याजदर घट्नु, अधिकांश सहकारीहरूको निक्षेप घट्नुका साथै ऋण असुली कमजोर हुँदै जानुका कारण आयकर प्राप्तिको अनुमानका तुलनामा सङ्कलन न्यून भएको उनले भने ।

उनले सहकारी नियमनकालागि एस टि आइको अवधारणा पत्र तयार गरिएको पनि उल्लेख गरे । त्यसैगरी सहकारी सस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, व्यवथथापन र नियमनको लागि सहकारी तथा गररबी निवारण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिस मा १७ हजार ७ सय ५० सहकारी संस्थाहरू आवद्ध भएको जनाए ।

उनले १५ हजार ९७६ सहकारी संघ संस्थालाई लाग्ने करको दरमा छुट दिएको समेत जनाए । उनले नगरपालिकाका ११ हजार ९७०, उपमहानगरपालिकाका १ हजार १८७ र महानगरपालिका क्षेत्रमा संचालित २ हजार ८१९ वटा सहकारीले करको दरमा छुट पाएको उल्लेख गरे । यसैगरी पकेट क्षेत्र प्रवर्धनका लागि ६ वटा सहकारी संग सम्झौता भएको र सहकारी सिंचाइ कार्यक्रममा सहकारीलाई वित्तिय तथा प्राविधिक सहयोग गरेको जनाए ।Leave a comment