सहकारी डाईरेक्ट्री

नेपाल भरि रहेको सहकारीहरु खोज्न र जानकारी लिनको लागि तलको सर्च अप्सन प्रयोग गनुहोला ।Moneyplant Cooperative

Address: Kathmandu-31, Min Bhawan, Kathmandu, Nepal
Phone: 014620265
Email: moneyplantsaccos@yahoo.com

Sanskar Saving And Credit Cooperative Ltd.

Address: Kathmandu, Nepal
Phone: 014387040
Email: sanskarcooperativenepal@gmail.com