सहकारी डाईरेक्ट्री

नेपाल भरि रहेको सहकारीहरु खोज्न र जानकारी लिनको लागि तलको सर्च अप्सन प्रयोग गनुहोला ।Nepal Federation Of Saving & Credit Cooperative Unions Ltd

Address: नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
Phone: 014781963
Email: nefscun@nefscun.org.np

National Cooperative Federation of Nepal

Address: पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
Phone: 015010075
Email: ncf@wlink.com.np

National Cooperative Development Board

Address: पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
Phone: 015010131
Email: coopdesk@gmail.com

Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation

Address: सिंहदरवार, काठमाडौं
Phone: 014211526
Email: info@molcpa.gov.np

Department Of Cooperative

Address: नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
Phone: 014465362
Email: sahakaribivag@gmail.com

Hamro Sagarmatha Multipurpose Cooperative

Address: केन्द्रीय कार्यालय: कुपण्डोल, ललितपुर नेपाल
Phone: 015180207
Email: info@hamrosagarmatha.coop.np

Kohinoor Saving and Credit Cooperative Pvt. Ltd.

Address: Hyatt Gate, Kathmandu, , Nepal
Phone: 9841816541
Email: info@sahakariakhabar.com

Khushi Saving & Credit Co-Operative Limited

Address: Newroad, Kathmandu, Nepal
Phone: 014212226
Email: khushisavingcredit@gmail.com

Growmax Saving & Credit Cooperative Limited

Address: Newroad-24, Kathmandu, Nepal
Phone: 015713055
Email: growmaxsaving@gmail.com

Shuva Ganapati Saving and Credit Cooperative Ltd.

Address: Bangemuda, Kathmandu, Nepal
Phone: 014232102
Email: shuvaganapati@live.com